Byggledning och projektering – därför bör du anlita en konsult

Drömmer du om att driva en elegant restaurang eller ett mysigt café? De viktigaste momenten är projektering och bygg. Byggledning och projektering är en tjänst som syftar till att hjälpa blivande eller nuvarande krögare med själva byggandet och inredningen av lokalen. Våra konsulter och projektledare kan både bidra med tips och råd samt se till att bygget blir utfört på bästa möjliga sätt. Nedan besvarar vi frågan “vad gör en byggledare” och går igenom vad bygg och konsult innebär och varför professionell projektledning är så viktigt för att lyckas med din byggnation.

Kontakta oss

 

Vad innebär tjänster som byggledning och projektering?

Precis som namnet antyder handlar byggledning och projektering om att leda ett byggprojekt. Dessa kan se ut på oändligt många olika sätt, helt beroende på vad det är för typ av byggnation som ska utföras. I många fall handlar det om att renovera en lokal och förbereda för användning i köksmiljö. Både restaurang och café har högt ställda krav på sin lokal, speciellt när det kommer till köket och hanteringen av mat. För att klara av dessa krav är det bättre att anlita en konsult för byggledning och projektering som känner till kraven för byggnation och kan renovera så att samtliga kraven uppfylls.

 

Använd tiden effektivt

Det är inte alla som har kompetensen och erfarenheten som krävs för att leda ett byggprojekt. Alla är vi trots allt inte arkitekter, ingenjörer eller projektledare. De flesta krögare har andra styrkor som passar bättre för att driva en restaurang eller ett café. Naturligtvis är det fullt möjligt att leda ett byggprojekt även som vanlig privatperson men det går betydligt bättre genom att överlåta arbetet till någon som verkligen kan.

 

En projektledare kan ta tag i ett byggprojekt och se till att alla delar fungerar direkt, speciellt om de dessutom har erfarenhet av renoveringar för café och restaurang. Med hjälp av projektledaren blir det enklare att schemalägga arbetarna. Dessutom blir det lättare att ta reda på när bygget blir färdigt, samt hantera eventuella förseningar eller oväntade händelser.

 

Lättare att budgetera och estimera kostnader

Kunskap väger tungt, speciellt när det kommer till att förutspå ungefär hur mycket något kommer att kosta. Här finns det i princip bara en sak som hjälper och det är erfarenhet. En projektledare som vet hur lång tid en viss typ av renovering tar samt vad utrustningen kommer att kosta kan ge ett betydligt mer exakt svar på den mycket viktiga frågan: vad kommer detta att kosta?

 

Riskhantering

Att bygga är inte riskfritt. Saker kan hända, speciellt om personen som håller i bygget inte riktigt har koll på gällande regler och föreskrifter. Det är ditt ansvar att ett byggprojekt utförs på ett säkert sätt, oavsett om du vet vad du gör eller ej. I värsta fall kan en dåligt skött byggarbetsplats leda till allvarliga skador, både för personalen som arbetar där och även för själva lokalen.

 

Låt en projektledare ta hand om det administrativa

Som du märker finns det många fördelar med att låta en erfaren konsult axla projektledarrollen åt dig. Det innebär inte att du tappar kontroll över bygget utan att en erfaren konsult ser till att din vision förverkligas. Byggledning och projektering är en tjänst som i första hand går ut på att hjälpa blivande krögare med byggdelen. På samma sätt som du låter en erfaren kock ta hand om matlagningen istället för att göra det på egen hand kan du låta en erfaren projektledare ta hand om byggledningen.

 

Gör dig själv en tjänst och överlåt byggandet åt oss

Våra konsulter har flera års erfarenhet av byggledning och projektering för restaurang och många andra projekt. Detta är erfarenhet som kommer väl till pass vid alla typer av byggprojekt, från enklare renoveringar till fullständig nybyggnation och allt som finns däremellan. I korthet ser tjänsten till att du som uppdragsgivare slipper lära dig allt som har att göra med bygg och renovering. Du skapar ett uppdrag ihop med vår konsult och vi ser till att infria uppdraget efter bästa förmåga. Det är både snabbare, säkrare och smartare än att göra allt på egen hand. Vill du veta mer om byggledning och projektering för café och restaurang? Hör av dig till oss och berätta vad du har för planer.