Därför är strategisk planering nödvändigt

strategisk planering | Panea

 

Du kan driva ett företag på en miljon olika sätt men för att öka sannolikheten att du driver verksamheten på ett lönsamt sätt behöver du planera. Det finns många fördelar med att utföra en strategisk planering, vi går igenom olika anledningar, fördelar och saker att tänka på. Men först och främst, vad är strategisk planering?
Kontakta oss

Vad är strategisk planering?

Strategisk planering är en organisatorisk process för att definiera en strategi och fördela resurser för att driva igenom den. En strategisk plan innefattar ett företags mission, vision och värderingar såväl som långsiktiga mål och de handlingsplaner du behöver använda för att uppnå dem. En välskriven strategisk plan kan spela en avgörande roll för ett företags tillväxt och framgång då den berättar för dig och dina anställda det bästa sättet att agera inför alla möjligheter och potentiella utmaningar.

Första steget av en strategisk planering för företag är att ta reda på förutsättningarna. Det innebär att du analyserar verksamheten i dess befintliga skick. Vad har du för styrkor och svagheter? Vilka risker och möjligheter finns det i verksamheten? Vilka är målgruppen och vad värderar dessa personer?

Oftast samlas företagsledningen för att diskutera och skriva ned svaren på dessa frågor. Detta gör det möjligt att börja svara på frågeställningar kring framtiden. Vart vill du se företaget i framtiden? Vilken roll ska företaget ha på marknaden? Vad ska varumärket vara förknippat med?

Poängen med att svara på dessa frågor är för att kunna ta fram de långsiktiga målen. Därefter är det dags att börja planera hur ni ska nå dessa mål. Detta är en förenklad process som visar hur den strategiska planeringen skulle kunna se ut.

Fördelar med att planera strategiskt

1. Kreativa lösningar

När du känner till förutsättningarna och har målat upp en bild av de långsiktiga målen kan du börja planera vägen dit. Många gånger är det här som du hittar kreativa lösningar på olika problem. Du kanske bestämmer dig för att börja anordna vinprovningar eftersom det är något som går i linje med målgruppens intresse och restaurangens varumärke. Driver du ett café kanske du börjar med open mic-kvällar en gång i veckan. Att komma på olika lösningar är inte bara nödvändigt, det är oftast en rolig del av att driva ett företag.

2. Utvärdera framstegen

Det är inte alltid en satsning går som det är tänkt. När du utför en strategisk planering gör du en analys av nuläget. Denna analys kan du regelbundet stämma av med tidigare resultat och framtida mål. Detta ger dig möjlighet att snabbt se om du är på rätt väg eller om du behöver ändra riktning.

3. Sätt realistiska mål

Att sätta mål är på många sätt den roligaste och samtidigt svåraste delen. Oavsett om du driver en restaurang, ett café eller någon annan typ av verksamhet finns det alltid ett mål att sträva efter, lönsamhet. Ett företag kan ta lång tid på sig att nå lönsamhet men så länge resultatet blir bättre varje år finns det alla möjligheter att nå fram.

Ett långsiktigt mål bör delas upp i flera delmål. Detta gör det även enklare att i sin tur sätta andra typer av mål. Ett delmål kan vara att uppnå en viss månadsomsättning. Ett annat mål som hjälper delmålet att uppfyllas kan vara att försöka sälja så många olika produkter som möjligt, att anordna ett event eller att öka människors kännedom om verksamheten på något sätt. Syftet med samtliga delmål är att uppnå det långsiktiga målet.

4. Ta medvetna risker

Alla verksamheter tar någon form av risk. Det är trots allt inte alla företag som lyckas. Med strategisk planering för restaurang eller café kan du snabbt se vilka risker du tar och vilka hot som finns för verksamheten. Detta hjälper dig även att motverka dessa risker eller lägga upp en plan för att hantera ett eventuellt hot.

5. Förenkla beslutsfattandet

När du leder ett företag kommer du alltid att behöva ta beslut. Genom strategisk planering för café och restaurang kan du få bättre underlag för ditt beslutsfattande. Du får en bättre förståelse för hur situationen ser ut och vad det är för typ av beslut du måste ta.

Hitta bästa företag som är specialiserade på strategisk planering

Strategisk planering för företag i Sverige är viktigt, oavsett om du driver en kedja med café och restaurang eller nyss har startat ett gatukök. Panea är specialister på strategisk planering och att hjälpa andra företag inom livsmedelsbranschen. Kontakta Panea idag för mer information och fler exempel på strategisk planering.