Din verksamhet behöver en affärsstrategi – vi kan hjälpa dig

 

Affärsstrategi för företag | Panea

En strategi för företag handlar om att ta fram en plan där man definierar hur ett företag kan bli lönsamt. Man kollar på vilken riktning och målgrupp man har, tänkbara marknader, hur man kan skapa konkurrensfördelar samt vilka resurser som behövs för att finansiera en ny satsning. En affärsstrategi behövs för att ett företag dels ska kunna få en uppfattning om hur verksamheten ser ut i nuläget, men också för att ta reda på vad som behöver göras för att nå företagets ambitioner.

Affärsstrategier ska baseras på medvetna, väl genomtänkta val kring verksamhetens inriktning. I en affärsstrategi ska man fastslå mål och syfte för företaget, lägga fram en detaljerad plan för hur man ska nå dit man vill och sedan arbeta i enlighet med planen för att slutligen nå de uppsatta målen.

Här är en punktlista på sådant man vanligtvis tar upp i en strategi.

  • Vilket eller vilka mål har företaget? Det kan handla om allt från en viss intäkt till att producera eller erbjuda en ny vara. 
  • Vilka marknader är bra för företaget? 
  • Är företaget där nu eller behöver man hitta nya marknader? 
  • Hur kan företaget öka sina konkurrensfördelar? 
  • Vilka hinder måste företaget se upp för? 
  • Vilka resurser behövs för att nå dit företaget vill?

Om man jämför en affärsplan med en strategi är den stora skillnaden att en affärsplan är själva beskrivandet av vad som ska göras, vilken strategivision som finns och liknande. Strategin däremot, är själva agerandet där man beskriver mer exakt vad som ska göras för att nå målen i affärsplanen.

Vad är en strategi?

Strategisk planering är definitionen på planen för hur målet ska uppnås. Vanligtvis fokuserar man på de resurser som finns tillgängliga i företaget samt de resultat man strävar efter att uppnå. Strategi som ord är ganska brett och kan betyda såväl företagsstrategi och konkurrensstrategi.

Företagsstrategi definierar vilken marknad som företaget kommer att kunna vara verksamma inom samt vilka andra företag man måste konkurrera med. Det är företagets mål och vision som utgör grunden inom företagsstrategier – Vad gör företaget? Varför finns företaget? Vad siktar företaget mot?

När man pratar om konkurrensstrategier fokuserar man mer på företagets styrkor och svagheter i förhållande till marknaden.

Därför är det viktigt med affärsstrategier

Den stora fördelen med att ta fram en affärsstrategi till ett företag är att det ger verksamheten en långsiktig trygghet. Man gör en kartläggning om hur företaget ser ut idag, vilka mål man har och tar sedan fram en plan för framtiden om hur man ska uppnå de nya målen, med hänsyn till konkurrens. Väldefinierade affärsstrategier ger verksamheten ett nytt och skarpt fokus och skapar motivation hos såväl ledning som anställda, något som är otroligt viktigt för att nå framgångar. 

Som företag är det viktigt att använda sin strategi som konkurrensfördel. Det innebär helt enkelt att man ska utforma en strategi där fokus ligger på att finna och upprätthålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Genom att skapa en strategi som bygger på din verksamhets unika fördelar skapas en strategi som blir svår för dina konkurrenter att kopiera. 

Kontakta oss för att få hjälp med en affärsstrategi

Vi har hjälpt mängder av företag att skapa en välplanerad affärsstrategi. Det kan vara svårt att skapa en strategi första gången om ni saknar erfarenhet. Vi kan tillsammans ta fram en smart plan för er verksamhet där vi går igenom behov, konkurrens, eventuella problem, produkter och liknande. Utan en stark affärsstrategi blir det svårt att hålla fokus i företaget. En strategi bör omformas och förnyas med tiden för att ständigt höja ribban.