En guide om vad finansiering är och vilka olika finansieringslösningar det finns inom restaurangbranschen

Oavsett om du ska öppna en helt ny restaurang, vill utöka ett redan befintligt koncept eller renovera dina nuvarande lokaler krävs kapital. När man diskuterar företagsfinansiering uppstår ofta många frågor, och för att hjälpa dig kommer vi i den här guiden att besvara ett par av dessa:

  • Vad är finansiering inom restaurang?

  • Vilka är alternativen för finansiering av restauranger?

Vad är finansiering inom restaurang?

Låt oss börja från början. Vad är finansiering inom restaurang egentligen?

Jo, det avser kapital som lånats från en extern part för att starta, expandera eller renovera en restaurangverksamhet. Köksmaskiner ska räcka länge och helst vara energisnåla. Det ska finnas miljövänlig avfallshantering, porslin, möbler, städutrustning och kassasystem. Listan på nödvändigheter kan göras lång och kostnaden för din restaurang kan bli hög. För att komma igång med restaurangen och för att hålla den vid liv krävs därför en god finansiering.

Så, på frågan vad finansiering är för något blir svaret helt enkelt att det är en metod för att införskaffa pengar för att sedan kunna genomdriva ett planerat projekt.

Vilka är alternativen för finansiering av restauranger?

Om du någonsin har tittat på olika finansieringsalternativ har du säkert märkt att valmöjligheterna är nästintill oändliga. Nedan listas 3 exempel på olika typer av finansiering för företag inom restaurang:

1. Sparade pengar

Den mest tillgängliga källan för kapital är de pengar du som företagare redan har. Det kan vara personliga besparingar lagrade på ett sparkonto, pengar som tjänats ihop genom att sälja saker du äger eller tillgångar placerade i fonder och aktier. Att öppna och driva den här typen av verksamhet kan däremot bli kostsamt. Oftast räcker inte de egna besparingarna till, och det kan då bli aktuellt att se över ytterligare finansieringslösningar.

2. Kredit och banklån

En traditionell finansieringslösning för företag är banklån. Däremot brukar banker i allmänhet gynna väletablerade företag som har ett positivt rykte inom samhället. Det finns alltså en risk att banken nekar dig lån. Oftast är anledning till detta att dem anser att investeringen är för riskabel och att den inte komma att löna sig i längden. Dessutom kan banklån resultera i höga kostnader vad gäller räntebetalningar och amorteringar.

3. Paneas finansieringslösningar

Det som skiljer Panea från andra långivare är främst vår kompetens och expertis inom restaurangbranschen. Vi vet vad som krävs för att du ska lyckas med en satsning och vi har goda möjligheter att utvärdera och hjälpa dig med din verksamhet. När du vänder dig till oss ser vi till att du får en låg ränta och bra villkor på dina lån. Oavsett om du söker stöd för att starta igång din restaurang eller om du behöver hjälp att finansiera en renovering erbjuder vi på Panea kundanpassade lösningar. Vi bistår med rådgivning, ekonomisk planering och konceptutveckling för att se till att din investering verkligen lönar sig.

Ta hjälp av Panea för finansiering

Panea erbjuder skräddarsydd finansiering för företag inom restaurang- och cafébranschen. Vi är väl medvetna om utmaningarna som följer med att öppna upp sin egen restaurang. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med rätt finansieringslösning för ditt företag.