Vilka kostnader ingår i en budget för café?

Att starta eget café innebär stora kostnader och det kan vara svårt att få pengarna att räcka till. För att få kontroll över verksamhetens ekonomi är det därför viktigt att upprätta en budget för ditt café. I en välarbetad sådan kan man se om företaget kommer kunna gå runt eller ifall det krävs justeringar för att få ekonomin att gå ihop.

Att sammanställa en budget för café är däremot inte helt enkelt och att vissa utgifter glöms bort är lätt hänt. I den här bloggen går vi därför igenom några av de vanligaste kostnaderna för ett café, som alla måste inkluderas i din cafébudget.

1. Lokalkostnader

Till att börja med krävs en byggnad eller verksamhetslokal. Beroende på lokalens skick kan renoveringar, installationer samt reparationer vara nödvändiga. Utöver detta kan olika maskiner behöva installeras, såsom Kylmontrar, kaffemaskin, diskmaskin med mera. Denna utgiftspost i en budget för café innefattar även hyra, försäkringar samt kostnader för vatten och el. 

Även kostnader för cafémöbler och annan inredning är kopplade till lokalen, och ska även dem räknas in i en budget för café.

2. Personalkostnader

När man driver ett café är man ofta i behov av personal. Du kan till exempel behöva cafébiträden som tar emot och serverar dina gäster, konditor som gör tårtor och bakelser och städpersonal som håller rent runt om i lokalen. Ett koncept som kräver stor personalinsats innebär naturligtvis högre kostnader för din verksamhet. Se till att ha bra koll på vilken kompetens som krävs i ditt företag för att slippa onödiga utgifter. 

3. Räntekostnader för lån

Banklån är en vanlig finansieringslösning för caféverksamheter. När du tecknar ett sådant kommer du med stor sannolikhet betala en fast ränta och en bestämd summa för amortering varje månad. Detta är en regelbunden kostnad för din verksamhet och ska naturligtvis finnas med i en budget för café. 

4. Övriga kostnader

När du ska starta och driva en caféverksamhet tillkommer såklart även andra utgifter. Vissa saker är engångskostnader medan andra återkommer varje månad. Här är ytterligare några kostnader som ofta tillkommer:

  • Internetkostnader
  • Marknadsföringskostnader
  • Rättigheter för spel av musik och TV
  • Leasing av maskiner, inredning och utrustning

Utgifterna kan självklart skilja sig åt beroende på vad för typ av café du har.

Ta hjälp av Panea

Ska du starta café utan erfarenhet? Behöver du hjälp med konceptutveckling och finansieringslösningar? Panea är en helhetsleverantör inom bageri-, café- och restaurangnäring, och med över 30 års erfarenhet hjälper vi dig att lyckas med din satsning inom cafébranschen.