Integritetspolicy för kund

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

1. De personuppgifter som du lämnar till Panea AB, Box 120 97, 102 23 Stockholm hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert sätt.

TREDJE PARTER

2. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Panea AB eller till tredje part. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

a. Datatjänstleverantör. Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.

b. Kundtjänst. De är första länken i kundsupporten. Personuppgifterna delas för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.

c. Kreditbolag. Utför finansiella och administrativa tjänster såsom finansiering och fakturaköp. Har du valt att betala ditt köp med hjälp av finansiering så måste vi dela med dina personuppgifter till dem.

d. Revisorer. Detillhandahåller räkenskapsinformation. Personuppgifterna delas för att vara i enlighet med bokföringslagen.

e. Marknadsföringsföretag. Vi delar din e-postadress med marknadsföringsföretag för att kunna genomföra riktade marknadsföringkampanjer via sociala media.

f. Myndigheter. På begäran delar vi, enligt lag och myndighetsbeslut, de personuppgifter som följer av beslutet.

SYFTET MED INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3. I första hand behöver vi dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning. Detta inkluderar att registrera din beställning, skapa avtal och behandla din betalning.Om du har valt att finansiera ditt köp måste vi också föra dina personuppgifter vidare så att leverantören som du eller vi har valt kan behandla din betalning.

4. Vi behöver också använda dina personuppgifter för att kunna installera utrustningen som du har köpt eller för att kunna skicka utrustningen till dig, och för att kunna stå för garantin som tillkommer produkten.

5. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begärt, och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan även ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till dig, och för marknadsundersökning och marknadsföring via e-post och sociala medier. Du kan enkelt välja bort användning av dina personuppgifter för marknadsundersökning och marknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst via telefon (08-510 00 300) eller e-post (info@panea.se).

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

6. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna utföra den tjänst eller leverera den produkt som efterfrågats och stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. I vissa fall är det även nödvändigt att spara personuppgifterna för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

DINA RÄTTIGHETER

7. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post (info@panea.se) eller telefon (08-510 00 300).

8. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

9. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Integritetspolicy för hemsidan

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

De personuppgifter som du lämnar till Panea AB hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert sätt.

TREDJE PARTER

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Panea AB eller till tredje part. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

  • Datatjänstleverantör. Lämnar du intresseanmälan eller support ticket via hemsidan så lagras personuppgifterna på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar
  • Kundtjänst. De är första länken i kundsupporten. Lämnar du support ticket via hemsidan så delas personuppgifterna för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.
  • Google Inc. Hemsidan använder Google Analytics, som hjälper oss att föra statistik kring användningen av hemsidan. Ett tillägg till webbläsaren kan laddas ner via följande länk för att avaktivera Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=en

SYFTET MED INSAMLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Intresseanmälan. Vi behöver personuppgifterna för uppföljning av ditt intresse. De uppgifter du lämnar till oss i form av t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress och adress behandlas med anledning av ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att kunna ge råd och informera dig kring dessa via telefon, epost, eller sms. Vi kommer att använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.

Hemsidan. Paneas hemsida använder Google Analytics, ett analysverktyg som används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på vår hemsida. Insamlade data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.

Förhindrande av installation av cookies sker via inställningar i webbläsaren. Var dock medveten om att alla funktioner på webbplatsen inte kommer kunna används utan cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du att Google, som nämnt ovan, använder information om användningen för analys. Ett tillägg till webbläsaren kan laddas ner via följande länk för att avaktivera Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=en

Hur länge sparas personuppgifterna

Intresseanmälan. Personuppgifterna som samlas in vid intresseanmälan raderas efter tre månader. Har du prenumererat på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress och namn tills du avslutar prenumerationen, vilket du gör via länken i nyhetsbrevet.

Kundsupport formulär. Så länge du är kund hos oss sparas dessa personuppgifter i vår databas.

Hemsidan. Inga personuppgifter sparas hos oss vid användning av hemsidan, annat än som beskrivs ovan. Personuppgifterna på besökande anonymiseras av Google, vilket innebär att personuppgifterna inte kan spåras tillbaka till en specifik person.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring eller radering via e-post (info@panea.se) eller telefon (08-510 00 300).

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.