KEG spraysystem

30 liters returfat för skiljemedel och maskinoljor

KEG är ett spraysystem uppbyggt på 30 liters returfat för skiljemedel och maskinoljor. Bland fördelarna med detta system jämfört med sprayburkar är kan nämnas den förbättrade arbetsmiljön, då det inte producerar spraydimma, och därigenom är också ekonomiskt fördelaktig då oljor och skiljemedel hamnar där det ska och inte i luften. Ett påtagligt ekonomiskt fördelaktig och smart system.
Andra fördelar är -inga tomma flaskor på tippen, -inga drivgaser.