Panea AB är ett av Sveriges ledande företag som hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika genom ökad effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet, genom att tillföra kunskap och mångårig erfarenhet i kombination med utrustning och inredning från världsledande tillverkare.

Panea verkar huvudsakligen inom fyra affärsområden: Bageri/Konditori, Café & Restaurang, Hotell och service.

Vår idé är enkel –Att etablera de bästa caféerna, Restaurangerna, bagerier, konditorier och hotell.

Förlängningen av att bygga bagerier är givetvis att utveckla konditorier, caféer och olika typer av restauranger, en naturlig del av kedjan som nu blivit vårt största affärsområde.

En ytterligare dimension i vår utveckling är affärsområdet Eye Interior som fokuserar på design och inredning av hotell.

Idag har vi marknadens bredaste utbud för våra kunder och en unik spetskompetens inom varje affärsområde, vilket gör oss till en trygg partner för våra kunder.

Vi har över åren även byggt upp en finansieringsmodell som hjälper oss att finansiera kompletta projekt för våra kunder, något som gör att vi idag levererar nyckelfärdiga enheter och tillsammans med detta en komplett finansiering av helheten, vilket är unikt i branschen.

Panea är specialister inom helhetskoncept och finns representerade i Stockholm, Halmstad, Jönköping och Göteborg, och våra kunder finns över hela landet från Kiruna till Ystad.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att driva komplexa projekt, och vi har specialistkompetens inom ett flertal områden. Osv…

Konceptutveckling av restauranger/caféer är ett brett område som handlar om att utveckla sin verksamhet på ett eller flera sätt. Ett restaurang-/cafékoncept kan egentligen vara vad som helst, allt från den minsta detaljen till hela restaurangen, till exempel: menydesign, serveringsstil, matsalsinredning, matval eller restaurangtema. Konceptutveckling av restauranger/caféer kan innebära att starta upp nya restauranger/caféer såväl som utveckla redan etablerade verksamheter. Vår uppgift på Panea är att ta fram en skräddarsydd lösning för konceptutveckling baserat på dina behov för att uppfylla din vision/dina mål. Kontakta oss idag för att komma igång med utvecklingen av din verksamhet.
Du berättar din vision/dina mål för oss på Panea. Tillsammans ser vi sedan över vad som kommer krävas för att kunna förverkliga den/dem. Vi tar sedan fram en skräddarsydd lösning baserad på dina behov för att genomföra konceptutvecklingen vare sig det handlar om att skapa en helt ny restaurang, eller utveckla enskilda delar för en redan etablerad verksamhet. Kontakta oss idag så berättar vi mer.
Det viktigaste att tänka på vid konceptutveckling av restauranger/caféer är din vision/målbild: - Vad vill du åstadkomma med din verksamhet? - Vad för typ av restaurang/café ska det vara? - Vad för typ av gäster vill du locka dit? Först efter man har en tydlig vision i åtanke som hela konceptutvecklingen baseras på kan man genomföra en framgångrisk konceptutveckling. Kontakta oss idag för mer information.
En konceptplan kan delas in i tre steg: - Ta fram ett Mål för VAD du vill åstadkomma - Ta fram ett Koncept för VAD du vill göra - Ta fram en Idé/Idéer för HUR du ska genomföra det Du berättar din målbild/vision för Panea och tillsammans sätter vi oss ned för att ta fram ett koncept, följt av en idé/idéer för hur målet ska kunna uppfyllas. Vi hjälper dig skräddarsy en helhetslösning baserat på målbilden/visionen och dina behov. Kontakta oss idag så hjälper vi dig.
Valet av konceptidéer baseras främst på din vision och vad du önskar uppnå, men kan påverkas starkt av till exempel budget, kundönskemål och behov och kan behöva anpassas därefter. Det slutgiltiga valet av konceptidé är självklart i dina händer där vi på Panea hjälper dig att ta fram och utforska flera idéer och överväga deras fördelar och nackdelar mot varandra. Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig hitta den perfekt konceptidéen för dina behov.
Konceptutveckling av en etnisk restaurang handlar om att skapa en genuin känsla av den kultur eller det land restaurangen/caféet baseras på. Allt från matsalsinredning, mat, dekor, restaurangens fasad och personalkläder måste gå hand i hand för att ge illusionen av att gästen stigit in på en restaurang i landet din restaurang är baserad på. Konceptutveckling av en etnisk restaurang är en av de svåraste att pricka rätt då det är många små som stora detaljer och krav som måste uppfyllas för att skapa den genuina känslan av en etnisk restaurang. Kontakta Panea för att få hjälp att starta en etnisk restaurang eller utveckla din befintliga.