Plåtrengöringsmaskiner

Paneas plåtrengöringsmaskiner är tillverkade i Tyskland och är av högsta kvalitet. De finns i en rad olika utföranden som kan anpassas till olika plåttyper tack vare olika modeller och borstar. Normala släta obehandlade aluminiumplåt, perforerad plåt, silikon eller gummibehandlade plåtar eller kapselplåt.