Produktionslinjer för det mindre/medelstora bageriet

Nedan följer några exempel på några olika mindre produktionslinjer och dess användningsområden. Linjerna anpassas alltid efter kundens krav på kapacitet och produkter varför linjerna alltid offereras mot förfrågan.