Gram

Made in Denmark

”Ca 90 % av alla produkter som säljs av Gram Commercial har tillverkats (och utvecklats) på vår fabriken i Vojens i Sönderjylland. Det är staden där vårt företag grundades 1901, när fabrikanten Hans Gram byggde sin maskinverkstad på 100 m2, som bland annat kunde leverera kompletta mejerier.”

Besök https://gram-commercial.com/